AED defibrilátor

Zvažujete pořízení kvalitního AED defibrilátoru do vaší firmy? Zajistím pro vás AED defibrilátor špičkových výrobců, provedu jeho prozkoušení a následně vás s ním naučím pracovat.

Nahlásím přítomnost AED defibrilátoru ve vaší firmě na potřebné instituce.

Ve stanoveném termínu proškolím vaše zaměstnance jak provést život zachraňující úkony před a v průběhu použití AED defibrilátoru.

  • výklad a následný nácvik správného provedení KPR (kardiopulmonální resuscitace) na figuríně
  • použití výukového AED defibrilátoru/představení vámi zakoupeného AED
  • zprůchodnění dýchacích cest
  • polohování postiženého
  • správná komunikace s tísňovou linkou a další úkony s tím spojené

Ukončeno certifikátem

Určeno pro 10-12 lidí

Čas trvání 2,5-3 hodiny

Reference z firemních kurzů první pomoci a AED defibrilátoru:

„Efektivně vedený kurz o první pomoci a správném používání AED je založený na mnohaleté praxi instruktorky paní Káš a dal člověku spousty cenných rad, větší sebevědomí a menší strach v situacích, které nás mohou kdykoliv potkat. Příjemné jednání skoro až rodinná atmosféra paní lektorky bylo to, co účastníci velice rádi uvítali a přijali za své. 
Správně zvolený poměr teoretické a praktické části nás naučil více, než jsme si dokázali před školením představit. Způsob předávání nabytých zkušeností a důležitých informací byl naprosto srozumitelný a věcný. 
Dvouhodinový až dvouapůlhodinový kurz má přiměřeně svižné tempo obohacené reálnými ukázkami situací ze života.