AED defibrilátor

Zvažujete pořízení kvalitního AED defibrilátoru do vaší firmy? Zajistím pro vás AED defibrilátor špičkových výrobců, provedu jeho prozkoušení a následně vás s ním naučím pracovat.

Nahlásím přítomnost AED defibrilátoru ve vaší firmě na potřebné instituce.

Ve stanoveném termínu proškolím vaše zaměstnance jak provést život zachraňující úkony před a v průběhu použití AED defibrilátoru.

  • výklad a následný nácvik správného provedení KPR (kardiopulmonální resuscitace) na figuríně
  • použití výukového AED defibrilátoru/představení vámi zakoupeného AED
  • zprůchodnění dýchacích cest
  • polohování postiženého
  • správná komunikace s tísňovou linkou a další úkony s tím spojené

Ukončeno certifikátem

Určeno pro 10-12 lidí

Čas trvání 2,5-3 hodiny