PP doma

Pro seniory

Teorii přizpůsobíme vašim potřebám. Následně získané informace zkusíte aplikovat v nácviku situací, které se nejčastěji mohou ve vašem věku odehrát.

  • prevence úrazů
  • nejčastější úrazy a jejich ošetření
  • jak rozpoznat život ohrožující stavy (akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda)
  • kardiopulmonální resuscitace (KPR) a použití AED defibrilátoru
  • bezpečné stáří

Pro rodiče s dětmi

Teorii přizpůsobíme vašim potřebám a věku vašich dětí. Následně získané informace zkusíte aplikovat v nácviku situací, které se nejčastěji mohou dětem přihodit.

  • prevence úrazů dětí
  • rizika ve vaší domácnosti
  • nejčastější úrazy
  • nejčastější nemoci
  • kardiopulmonální resuscitace (KPR) a použití AED defibrilátoru