Rozšířený kurz PP

Na kurzu vám předáme teoretické znalosti, vycházející z praktických zkušeností.

Následně proběhne základní nácvik, zaměřený především na:

  • kardiopulmonální resuscitace (KPR)
  • užití AED defibrilátoru
  • zprůchodnění dýchacích cest
  • polohování raněného, vyprošťovací manévry
  • správnou komunikaci v týmu nebo s linkou 155

Dozvíte se, jak postupovat u různých typů úrazů, některých život ohrožujících nemocí s nutností rychlého transportu do zdravotnického zařízení, při vdechnutí cizího tělesa, popáleninách nebo krvácení.

V druhé části kurzu se uskuteční modelové situace s reálným nalíčením osob a poskytováním první pomoci. Součástí je volání na linku 155 a následná zpětná vazba.

Ukončeno certifikátem

Určeno pro 10-12 lidí

Doba trvání 1-2 dny

Typy zranění pro instruktáž nalíčíme podle situace, která může nastat ve vašem okolí, v práci nebo doma

Ukázka reálného nalíčení ran
Ukázka nalíčení popáleniny