Základní kurz PP

Na kurzu vám předáme základní teoretické i praktické znalosti, vycházející z našich zkušeností v pozici záchranářů. Budete tak schopni poskytnout první pomoc jak v rámci rodiny, kolegovi na pracovišti, nebo třeba při dopravní nehodě.

Nejdříve Vás seznámíme se základy teorie, které si následně budete moci procvičit při praktické aplikaci. Nácvik je zaměřen především na:

  • základy první pomoci
  • kardiopulmonální resuscitaci (KPR)
  • užití AED defibrilátoru
  • zprůchodnění dýchacích cest
  • polohování raněného
  • správnou komunikaci v týmu nebo s linkou 155

Ukončeno certifikátem

Určeno pro 10-12 lidí

Čas trvání 2,5-3 hodiny